Predmet: Matematika
Godina: Srednja 2. godina
Tema: Kvadratne jednadžbe
Link na oglas: Marin-matematika-Rijeka
Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski