Predmet: Test Test Matematika
Godina: Srednja 2. godina
Tema: Kvadratne jednadžbe
Link na oglas:Marin
Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski