Predmet:  test 1 Matematika
Godina: Srednja 2. godina
Tema: Kvadratne jednadžbe
Link na oglas: Marin
Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski