Predmet: Matematika 
Godina: Srednja 2. godina 
Tema: Kompleksni brojevi
Link na oglas: Ana Horvatin  
Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski