Predmet: Matematika
Godina: Srednja 1. godina
Tema: Skupovi
Link na oglas: Matić Ivan Slavko 
Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski