Predmet: Matematika
Godina: Srednja 1. godina
Tema: Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Link na oglas: Matić Ivan Slavko
Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski