Predmet: Matematika 
Godina: Srednja 1. godina 
Tema: Potencije 
Link na oglas: Matić Ivan Slavko 
Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski