Predmet: Matematika
Godina: Srednja 1. godina 
Tema: Operacije sa racionalnim brojevima 
Link na oglas: Matić Ivan Slavko 
Instruktor iz predmeta: Matematika,Engleski