Studentica nastavničkog smjera engleskog i pedagogije.
Dvogodišnje iskustvo u poučavanju osnovnoškolaca, priprema za maturu te konverzacijskih sati sa svim uzrastima.