Učenici – kontaktirajte nas i ostvarite besplatne instrukcije !


Instruktori – kontaktirajte nas i mi ćemo Vam platiti umjesto
učenika održane online instrukcije !

ime instruktora ili predmet adresa ili grad

Video lekcije

Image Not Available

Dijana

Predmet: Engleski
Godina: Srednja 1. godina
Tema: Uncountable nouns
Link na oglas:Dijana
Instruktor iz predmeta: Engleski
      
Image Not Available

Dijana

Predmet: Engleski
Godina: Srednja 1. godina
Tema: Articles
Link na oglas:Dijana
Instruktor iz predmeta: Engleski
      
Image Not Available

Petra

Predmet: Engleski
Godina: Srednja 1. godina
Tema: Past tenses
Link na oglas:Petra
Instruktor iz predmeta: Engleski
      
Image Not Available

Petra

Predmet: Engleski
Godina: Srednja 1. godina
Tema: Present tenses
Link na oglas:Petra
Instruktor iz predmeta: Engleski
      
Image Not Available

Natalija

Predmet: Engleski
Godina: Osnovna 8. razred
Tema: Present simple
Link na oglas:Natalija
Instruktor iz predmeta: Engleski
      
Image Not Available

Natalija

Predmet: Engleski
Godina: Osnovna 8. razred
Tema: Future tenses
Link na oglas:Natalija
Instruktor iz predmeta: Engleski